Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СГРАДА С РОТОНДА

През юли 1951 г. при изкопните работи за сградата на бившия Детмаг на ул. Съборна са открити останки от голяма масивна антична сграда, ориентирана с дългата си страна по посока изток-запад. Тя се простира на юг и успоредно на около 11 м от античния сакрален комплекс на изток от "Св. Георги". На изток тази сграда стои на около 6 м от източната крепостна стена на Сердика. Между тях се оформя улица. Останалите три ъгъла на сградата остават в неразкопания терен под ул. Съборна и ул. Цар Калоян.

Открити са каменни улуци покрай сградите, известни и при други римски градове. В западната част на античната сграда на дълбочина 3,60 м се разкриват каменни плочи от улична настилка. По всичко изглежда, че те са от продължението на античната улица, която минава покрай източната страна на ротондата "Св. Георги" с посока север-юг. Това обстоятелство показва, че в една по-късна епоха върху тази част от платното на античната улица е построена тази сграда. Самият и строеж със смесена зидария с пояси от по четири реда тухли е също белег за нейния по-късен произход (IV в).