Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
Базилика ' Света София '
Амфитеатър
Източна порта
Североизточна порта
Триъгълна кула
Северна порта
Западна порта
Инсула № 2
Инсула № 1
Булевтерион
Сграда с магазини
Сграда с октогон източно от Ротондата ' Свети Георги '
Сграда южно от ' Свети Георги '
Сграда с ротонда
Сграда с двор
Южна сграда с октогон
Ротонда ' Свети Георги '