Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СГРАДА ЮЖНО ОТ "СВ. ГЕОРГИ"

На юг от ротондата "Св. Георги" лежат останките на голяма антична сграда. Тя е ориентирана с дългата си ос в посока изток-запад. Сградата е разкопана частично. Намерени са мозаични фрагменти в една от стените. Първоначалното местоположение на мозайката не се знае. В намерените фрагменти се виждат само черни и бели кубчета, не е известна композицията и украсата на цялата мозайка. Сравнително малкият размер на кубчетата (страна 1 см) показва, че мозайката следва да се отнесе към II или III в.