Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
ЮЖНА СГРАДА С ОКТОГОН

Южната сграда с октогон е била луксозно устроена баня с множество водопроводи и канали, довеждащи и отвеждащи вода до басейните около октогона. Горещото помещение е на юг от него, с хипокауст. На запад има обширен вестибюл, постлан с многоцветна мозайка. Банята се датира в IV в. претърпява по-късно редица поправки, но запазва предназначението си. Мястото и съвпада с днешния хотел Рила.