Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СГРАДА С МАГАЗИНИ

Сградата обхваща площ западно от ротондата "Св. Георги" и под нея. Западната и строителна линия е ограничена от градския площад (форума) и съвпада с тази на булевтериона. Сгpaдaта е с правоъгълен план - ширина 28 м (север-юг) и дължина 70 м (изток-запад) по дължината на улицата. Проучванията на разкритата част показват, че сградата претърпява известни промени в своя първоначален план. Ясно се очертават два строителни периода, които имат различен начин на строеж, различни подови нива, друга форма и размери на помещенията. През втория строителен период са доизградени само вътрешни стени. Останалите външни стени на сградата са стигнали в по-лошо състояние - до първия тухлен пояс или още по-ниско.

На западната къса страна на сградата, откъм форума, са разположени шест разрушени правоъгълни помещения, всяко с вход от запад. Планът и разположението на помещенията по края показват, че това са били магазини. Тъй като сградата не е разкопана изцяло, не е известен броят на помещенията и точният и план. Вероятно входът е бил от изток. Зад магазините се разполагат пет просторни правоъгълни помещения.

По своя начин на строеж вторият строителен период на сградата отговаря по време на други сгради от Сердика със смесена зидария, с пояси от четири реда тухли. След разрушаването и (включително и преустройството през втория строителен период) върху източната по-голяма част от нейната площ е построена антична сграда - сега църквата "Св. Георги".