Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СГРАДА С ДВОР

На север от античната баня е открито обширно богато и украсено жилище с перистилен двор. На север от този вътрешен двор са разположени големи жилищни помещения, частично отоплени. На изток има два вестибюла. На южната страна се редуват две ротонди и октогон, отоплени с хипокауст. Вътрешният двор е бил обиколен, с покрита колонада. В сградата са открити фрагменти от мозаична настилка.