Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СЕВЕРОИЗТОЧНА КУЛА

Североизточната ъглова кръгла кула на укрепителната система на Сердика се намира на ул. Искър и ул. Сердика. Този археологически паметник включва части от източната и северната крепостна стена, които са запазени на значителна височина. Добре личат основните етапи на строителство: краят на ІІІ в. - смесена зидария тухли и камък; краят на V в. - тухлен пояс. Запазени са части от стена, която на места достига дебелина до 6 м и стълбите, по които са се изкачвали за кулата и за страничния изход, извеждащ вън от града.