Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
ИНСУЛА № 2

Северно от инсула № 1 се очертава цялата инсула № 2 със същата дължина от 53,30 м в посока изток-запад. Простирането и на север е ограничено на 42 м от един твърде масивен зид с посока косо на установената за улиците на Сердика. Тази коса посока на античните зидове се установява тук във връзка с подобната посока на главната антична улица, която влиза през северната градска порта (открита през 1954 г.), на каптажния античен строеж на минералния извор и на останките от античните терми.

От разположението на вътрешните зидове на инсула № 2 личи, че тук не е имало по-голям цялостен вътрешен двор, а ако е имало вътрешни дворове, те са малки. Структурата на зидовете е същата като при инсула № 1. Тук обаче има частична хипокаустна инсталация.