Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
ИНСУЛА № 1

Установени са източната и северната граница на инсула № 1. В тях тя има следните размери: в посока север-юг - 44,40 м=150 римски стъпки и в посока изток-запад - 53,30 м=180 римски стъпки. Пo северната си страна инсулата е застроена с три големи правоъгълни помещения и две по-малки. От изток - с три големи правоъгълни и едно малко правоъгълно помещение, така че по периферията има общо 27 малки и големи помещения, които към южната страна са в два реда. Зидовете на античните сгради в инсула № 1 са запазени обикновено до цокъла включително и само на някои места на около 1 м над него.