Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
БАЗИЛИКА "СВ. СОФИЯ"

Тази сграда е паметник на ранната християнска епоха на Сердика. Тя е засводена трикорабна куполна базилика с една апсида и едно преддверие. Куполът и с диаметър 9 м има плоска форма и се издига на 19 м височина. Подобна постройка не се среща по нашите земи и не прилича на духовните сгради, строени във византийски стил. Рисунките говорят за древно християнско изкуство.

Проследяват се няколко строителни периода - първоначално е малка църква, чийто мозаичен под е изцяло запазен. Тя е типична гробищна базилика, каквито се срещат около старохристиянските гробища. И наистина, около "Св. София" е открит обширен християнски некропол. Разрушена е при вестготското нашествие в Сердика (376-382 г.). След оттеглянето им е построена отново като гробищна църква, с отчасти запазен мозаичен под, почиващ на римската традиция. Около половин век по-късно е разрушена от хуните (448 г.). Счита се, че по времето на Юстиниан I (527-566 г.) базиликата е построена в размерите, запазени до днес. По-късно, при българските езически крале богослужението може би е преустановено, но след покръстването на българите навярно църквата е отдадена на култа, като са направени някои поправки - врати и прозорци отчасти са умалени или запушени.