АМФИТЕАТЪР

Античният амфитеатър на Сердика е открит през 2004 г. на ул. Будапеща източно от крепостните стени. През 2005 г. е проучен и западният му сектор. Откритите движими находки са датирани най-общо към периода II-III в., предхождащ изграждането на амфитеатъра. От самата арена на амфитеатъра са разкрити пет радиални зида, всеки с дебелина 0,55 м и дължина около 2,30 м, градени от тухла със спойка от хоросан. Те опират в полукръгъл зид със същия начин на строеж. Тези градежи принадлежат към по-ранна сграда, вероятно римски театър. Дъговидният зид оформя полукръгло пространство, част от театъра. То е покрито с плътно подредени речни камъни - подложка за каменни плочи или тухли. Западно от радиалните зидове е разчистен друг зид с посока север-юг, с дължина над 7 м и дебелина 0,70 м. Този по-ранен римски театър е разрушен през средата на III в. - най-вероятно при строителството на големия късноантичен амфитеатър, като датата на построяването му не е изяснена.

През 2005 г. е разкрита по-голямата част от дъговидния зид, който огражда арената на амфитеатъра. Вътрешното му лице е оформено само с тухлена зидария, а при външното е използван камък. През 2006 г. изцяло е разкрита арената, която попада в строителното петно на хотела, заедно със западния вход на късноантичния амфитеатър. В южната част на имота е намерена сравнително добре съхранена част от конструкцията на трибуните с двоен дъговиден зид, запазен във внушителна височина. Граден е със смесена техника (opus mixtum) и представлява два отделни долепени зида с обща дебелина 2,20 м. Открити са и арки, почистени in situ. 18 броя седалки са намерени паднали на арената. Датирането на изграждането на амфитеатъра е към самия край на III-началото на IV в. при императорите Диоклециан и Константин I Велики във връзка със статута на Сердика като столица на провинцията Вътрешна Дакия. Затварянето му като езическа сграда може да се отнесе към края на IV в.

Театърът от римската епоха и наследилият го късноантичен амфитеатър са най-големите обществени сгради от древна Сердика, открити досега в центъра на София. В момента разкритите останки се помещават на партерното ниво на хотел Арена ди Сердика.

Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010